Firma

 

PUH „Zdunek” Sp. z o.o.
ul. Miałki Szlak 43/45
80-717 Gdańsk

 

KRS: 0000064556 VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 583-25-82-015, REGON: 191729069
Kapitał Zakładowy: 1 250 000,00 PLN
Konto Bankowe: BZ WBK S.A.
nr rachunku 40 1090 1098 0000 0001 05486 84 0